Is de energiecrisis in Europa eigenlijk een zegen in plaats van een vloek? Sommige economen zijn die mening toegedaan

Door de energiecrisis die vorig jaar in Europa begon en dramatisch escaleerde na de reactie van de EU op de Russische invasie van Oekraïne, maken veel regeringsleiders zich zorgen over het voortbestaan van de energievoorziening op dit continent tijdens de winter. Maar niet iedereen is even negatief.

Sommigen geloven zelfs dat niet alleen het ergste voor Europa voorbij is, maar dat de crisis de EU zelfs een dienst heeft bewezen. En dan meer bepaald in de vorm aan van het versnellen van de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen en het herstarten van energiecentrales op koolwaterstof.

Dat is alleszins de mening van investeringsmanager, Per Lekander, die managing partner is bij een bedrijf genaamd Clean Energy Transition LLP. In een gesprek met CNBC vorige week zei Lekander dat Rusland in feite heel weinig te maken had met de Europese energiecrisis en men zou zelfs kunnen zeggen dat Vladimir Poetin Europa een plezier heeft gedaan.

“Deze crisis is het gevolg van langdurige onderinvesteringen in conventionele energie, van de hemeltergende bureaucratie wat betreft het overstappen naar hernieuwbare energiebronnen en tenslotte van de ondoordachte sluitingen van kerncentrales en van centrales die op steenkool, bruinkool, enzovoort werken”, vertelde Lekander aan CNBC.

Vervolgens voegde hij eraan toe dat de maatregelen die de Europese landen namen nadat Rusland begon te reageren op EU-sancties door de aardgasstromen te verminderen, er veel toe hebben bijgedragen dat het continent deze winter als puntje bij paaltje komt zonder al te veel problemen zou overleven.

De vermindering van de vraag naar energie was volgens deze investeringsmanager een van deze maatregelen en het terugkeren naar koolwaterstoffen voor energieopwekking was een andere. Een derde was de geplande vermindering van de administratieve rompslomp bij de bouw van wind- en zonne-energiesystemen, obstakels waar deze twee industrieën al jaren over klagen.

Men zou kunnen stellen dat de vermindering van de vraag naar energie, waardoor Europa op aardgas kon besparen, eerder het resultaat was van exorbitante prijzen dan van een vrijwillige verandering in het gedragspatroon van het energieverbruik.

Miljoenen mensen over het hele continent worden inderdaad getroffen door elektriciteitsrekeningen die aanzienlijk hoger zijn dan de rekeningen van vorig jaar vanwege de internationale aardgasprijsinflatie die wordt veroorzaakt door de verkrapping van het aanbod als gevolg van de EU-sancties tegen Rusland en de gemakkelijk te voorspellen reactie van Rusland. De sabotage van Nord Stream droeg bij aan deze verkrapping en dreef de prijzen op.

Een andere reden voor de lagere vraag was de warme Europese herfst. Doordat het weer warmer was dan normaal, was de behoefte aan verwarming lager. Maar nu de echte winter is begonnen en de kou zijn intrede doet, zal het verbruik toenemen, ongeacht de prijs die voor energie moet worden betaald.

Het ergste is misschien nog niet voorbij. The Guardian meldde deze week dat Duitsland het risico liep op gastekorten omdat het zijn doelstelling voor verbruiksvermindering niet had gehaald. De reden dat het deze gemist had – het doel is 20 procent van het verbruik – was het koudere weer vorige week, zei het hoofd van de energieregulator van het land Klaus Mueller.

De Europese Unie keurde vorige maand een doelstelling voor het verminderen van het gasverbruik van 15 procent goed, maar Duitsland was ambitieuzer vanwege zijn grote afhankelijkheid van grondstoffen. Of de rest van Europa in staat zal zijn om de doelstelling van 15 procent te halen, valt nog te bezien, want zoals Klaus Mueller zei: “Bij temperaturen van -10C schiet het gasverbruik dramatisch omhoog.”

Ondertussen is een andere zilveren rand aan de huidige crisis, volgens Lekander, het faciliteren van toevoegingen aan wind- en zonne-energie. Omdat Europa dringend op zoek moet naar nieuwe energiebronnen en wind en zon de meest logische keuze lijken, gaan de autoriteiten in Brussel het opvoeren van de opwekcapaciteit een stuk makkelijker maken. Toch verloopt ook dit niet zonder problemen, zeker niet als we kijken naar de gestegen kosten.

Er is namelijk sprake van een ernstige kosteninflatie in kritieke mineralen en metalen, en het is een trend die de komende jaren alleen maar zal versnellen, aangedreven door een grotere vraag naar deze mineralen en metalen als gevolg van wetgeving van due de EU heeft goedgekeurd voor wind- en zonne-energie .

Ondertussen melden ontwikkelaars van windenergie verliezen en maken ze zich zorgen over de concurrentie van Chinese bedrijven. De Europese zonne-energie industrie is zelfs in grote mate afhankelijk van Chinese zonnepanelen, iets waar de EU niet bijzonder blij mee is en waar ze dringend verandering in wil brengen.

Maar de grootste zorg voor de meeste waarnemers is dat de volgende winter nog strenger zal zijn dan deze. Dit jaar slaagden Europese landen erin Russisch aardgas in te slaan voordat de toevoer van dat gas dramatisch afnam.

Volgend jaar zullen deze stromen beperkt blijven, wat betekent dat Europa veel meer gas van alternatieve leveranciers zal moeten vinden. Het is geen wonder dat de EU zich al aan het voorbereiden is op de volgende winter, overlegt over gezamenlijke gasaankoop en steun krijgt van het IEA met een reeks maatregelen om voldoende energie veilig te stellen voor het volgende stookseizoen.

Helaas maakt vermindering van de vraag een groot deel uit van deze beheersplannen voor het energieverbruik in de winter voor 2023. En hoewel het in de zomer gemakkelijk is om minder energie te verbruiken, vooral in de koelere delen van Europa, is dit in de winter niet zo eenvoudig zonder nadelige gevolgen voor de de gezondheid en het welzijn van mensen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *