De Amerikaanse centrale bank heeft haar klus nog niet geklaard

Zoals verwacht besloot de Fed voor een renteverhoging van 50 basispunten te gaan, waarbij de bovengrens van de spilkoers op 4,50% kwam te liggen. Wat nog belangrijker is: de Fed-voorzitter Jerome Powell gaf aan dat de Fed nog niet klaar is en de dot plot, d.w.z. de weerspiegeling van de consensus over toekomstige renteniveaus van alle FOMC-leden, is dat de huidige rentecyclus op 5,125% in 2023 zal eindigen.

De Fed gaf ook aan dat de economie niet door een pijnlijke recessie hoeft te gaan vanwege de renteverhogingen. Maar de markten geloven dit zomaar klakkeloos. De Fed Fund Future voor december 2023 ligt net iets onder het niveau van 4,50%. Het impliceert dus renteverlagingen vanaf de piek van de rentetarieven. Of anders gezegd: de Fed zou ergens in de loop van volgend jaar opnieuw gedwongen zijn om de rente te verlagen.

Beleggers hebben ook het gevoel dat je je cake niet kunt bezitten én hem opeten. Renteverhogingen zonder economische schade lijken twijfelachtig en daarom verrekenen de markten lagere obligatierendementen, aangezien vraagvernietiging zowel de economische groei als de inflatie zou afremmen. Dat kan men afleiden uit voortdurend dalende inflatieverwachtingen, of het nu gaat om inflatieswaps of TIPS-niveaus.

Het resultaat is dat de boodschap die de Fed wil verkopen, namelijk dat er geen renteverlagingen in 2023 zouden zijn, door de markten niet als geloofwaardig wordt ervaren. Het scenario dat nu op tafel ligt, ziet er dus uit als volgt: de Fed blijft verder gaan met het optrekken van de rente, waardoor de economie wordt afgeremd en waardoor de centrale bank verplicht zal worden om de rente te verlagen. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *