consul-fund

Goudproductie is in 2022 met circa 3% gestegen

Volgens consensusgegevens uit de mijnbouwsector bedroeg de wereldwijde productie van mijngoud in 2021 ~3.580 ton, wat ~3% hoger is dan in 2020 (3.480 ton). China was het grootste goud producerende land, gevolgd door Australië, Rusland en de Verenigde Staten.

In zijn recente rapport zei het Department of Industry, Science, Energy and Resources van de Government of Australia (DISER) dat de wereldwijde goudmijnproductie naar verwachting met 2,2% is gestegen tot 3.660 ton in 2022, aangejaagd door een verhoogde productie in China. Australië, Noord-Amerika en West-Afrika.

De productie in China, ’s werelds grootste goud producerende land, zal in 2022 eveneens zijn gestegen, aangezien de meeste mijnen in de provincie Shandong de productie hebben hervat. De provinciale overheid van Shandong stopte haar activiteiten in 2021 om veiligheidsinspecties te laten plaatsvinden.

DISER voegde eraan toe dat in Australië, het op een na grootste goud producerende land ter wereld, dankzij een solide pijplijn van projecten de goudmijnproductie van het land in 2022 op 308 ton heeft gebracht.

De productie in Canada en de VS zal in 2022 met respectievelijk 19% en 9,8% zijn toegenomen tot respectievelijk 225 en 201 ton.

De Australische goudproductie zal naar verwachting in 2023 en 2024 met gemiddeld 6,5% per jaar groeien, aldus DISER. Die productie zal in 2023 331 ton bereiken, voortgestuwd door de productie van nieuwe mijnen en uitbreiding van bestaande mijnen, en vervolgens verder toenemen tot 349 ton in 2024.

“De wereldwijde productie van goudmijnen zal naar verwachting stijgen tot 2024, tot 3.770 ton – alvorens te dalen tot 3.737 ton in 2027 – naarmate nieuwe mijnen in gebruik worden genomen en mijnuitbreidingen plaatsvinden”, merkten de auteurs van het rapport op.

Nieuwe projecten in Canada, Chili, Brazilië en Argentinië zullen de goudproductie in Noord-Amerika en Midden- en Zuid-Amerika waarschijnlijk verhogen met respectievelijk 124 en 82 ton tegen 2026.

DISER zei echter dat de verwachte productiedaling na 2024 te wijten zal zijn aan de sluiting van onrendabele goudmijnen in veel delen van de wereld, eraan toevoegend dat de winstgevendheid onder druk zal komen te staan door stijgende productiekosten en lagere prijzen.

Belangrijk is dat DISER opmerkte dat een voortzetting van strikte milieuregelgeving en consolidatie van de industrie de goudproductie in China tijdens de vooruitzichtenperiode zal doen dalen.

Volgens het rapport is het belangrijkste risico voor de wereldwijde goudproductieprognose de mate waarin problemen met de toeleveringsketen en tekorten aan arbeidskrachten of vaardigheden op korte termijn aanhouden. Andere neerwaartse risico’s voor de prognoses van de goudproductie zijn zwakker dan verwachte goudprijzen en stijgende productiekosten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *