Is de energiecrisis voorbij en hebben ze ons weer eens voor niets op stang gejaagd? Europa’s gasvoorraden op recordhoogte ooit voor een winterperiode

Noordwest-Europa is halverwege het stookseizoen in de winter en de gasvoorraden staan op een recordhoogte na een lange periode van uitzonderlijk milde temperaturen sinds midden december.

De combinatie van een goede voorbereiding en een behoorlijke portie geluk hebben Europa deze winter gered van mogelijke gastekorten (en dus ook het koudegevoel):

*Een juiste voorbereiding door beleidsmakers en toekomstgerichte aankopen op de internationale gasmarkten zorgden ervoor dat de voorraden het winterseizoen begonnen op een van de hoogste niveaus ooit.

*Door de markt veroorzaakte hoge prijzen hebben het gas- en elektriciteitsverbruik bij grote industriële klanten en, in mindere mate, ook bij  particuliere en commerciële gebruikers aanzienlijk verminderd.

*Geluk in de vorm van uitzonderlijk zacht weer heeft de comfortabele voorraden medio december omgevormd tot overvloedige voorraden medio januari.

In Frankfurt in Duitsland, met beide landen als benchmark voor de dichtbevolkte megaregio Noordwest-Europa, vindt gemiddeld de helft van de warmtevraag in de winter plaats op of vóór 15 januari.

Op 15 januari bedroegen de voorraden in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 922 terawattuur (TWh), dit volgens de Gas Infrastructure Europe (“Aggregated gas storage inventory”, GIE, 17 januari).

De voorraden lagen 268 TWh (+41% of +2,57 standaarddeviaties) boven het voorgaande gemiddelde op 10 jaar, vergeleken met een overschot van 173 TWh (+23% of +1,58 standaarddeviaties) toen de warme periode op 19 december begon en 92 TWh (+10% of +0,86 standaarddeviaties) bij de start van het winterseizoen op 1 oktober.

De vraag naar verwarming begon deze winter dicht bij het lange termijn gemiddelde, met een ongewoon milde maand oktober die werd gecompenseerd door koudere en zodoende eerder normale temperaturen in de eerste helft van december. Op 19 december had Frankfurt in totaal 675 graaddagen verwarming, heel dicht bij het lange termijn gemiddelde van 682.

Tussen 19 december en 15 januari beleefde de regio echter een uitzonderlijke en langdurige periode van veel hogere temperaturen, waardoor de vraag naar verwarming aanzienlijk afnam. Is de crisis voorbij en hebben ze ons weer eens voor niets op stang gejaagd? Met de Europa’s gasvoorraden op recordhoogte voor de winterperiode lijkt dit inderdaad het geval te zijn. De brave burger heeft zich weer eens stevig bij de neus laten nemen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *