Windenergieproducenten lijden enorme verliezen, zet dit de energietransitie op losse schroeven?

De droom van de groene jongens van “schone” (met uitzondering van miljoenen dode vogels die tegen de wieken van de windmolens vliegen) energie uit windmolenparken loopt zich te pletter tegen slechte economische prestaties (zelfs met belastingsubsidies) en onbetrouwbare technologie. De grote spelers in de bouw van windturbines worden geconfronteerd met enorme verliezen en afschrijvingen en annuleren grote offshore windprojecten. Zet u schrap voor de eisen voor nog meer subsidies aan deze falende industrie. Want zelfs na jaren zijn de bedrijven actief in de windenergie nog niet winstgevend, verre van zelfs.

De groene-energiedochter van de Duitse gigant Siemens op het gebied van elektrische apparatuur meldde donderdag dat het in het afgelopen kwartaal bijna een miljard dollar heeft verloren. Het wereldwijde groene energiebedrijf Siemens Gamesa moest toegeven dat het maar liefst 967 miljoen dollar had verloren in de periode van drie maanden van oktober tot december.

Het in Duitsland gevestigde bedrijf, dat zichzelf op de borst slaat als de wereldleider in offshore stroomopwekking, merkte in zijn winstrapport voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar op dat de windindustrie af te rekenen kreeg gehad met verschillende tegenvallende factoren die hebben geleid tot een negatieve groei in de afgelopen maanden en jaren. Het bedrijf voegde eraan toe dat overheden de industrie verder zouden moeten helpen om toekomstige positieve groei te verzekeren. Of met andere woorden: de overheid moet het gelag weer eens betalen.

“De negatieve ontwikkeling in onze business onderstreept dat we nog veel werk voor de boeg hebben om ons bedrijf te stabiliseren en weer winstgevend te maken”, zei Jochen Eickholt, CEO van Siemens Gamesa, in een verklaring.

“Het begin van het fiscale jaar 2023 zag een verdere toename van de vooruitzichten voor de wereldwijde vraag naar wind voor de komende tien jaar, maar verdere overheidsmaatregelen zijn nodig om de kloof tussen ambitieuze doelen en de daadwerkelijke bouw van installaties te dichten”, voegde het bedrijf toe.

De vertaling van “verdere overheidsmaatregelen” is verhoogde subsidies, bovenop de subsidies die al worden aangeboden in de ten onrechte genoemde “Inflation Reduction Act”, die voornamelijk groene energie subsidieert. Het grote probleem voor Siemens en zijn branchegenoten is het uitvallen van apparatuur.

Het bedrijf signaleerde vorige maand een verhoogd uitvalpercentage van niet-gespecificeerde componenten van zijn geïnstalleerde onshore en offshore windturbines, wat leidde tot hogere garantiebepalingen die ook de Deense rivaal Vestas (VWS.CO) hebben geteisterd.

Een fundamenteel probleem met windenergie (afgezien van de magere hoeveelheid geleverde stroom in vergelijking met kolen- en aardgasgestookte generatoren) is de variabiliteit van de wind. Zowel intensiteit (snelheid) als richting van de wind zijn onvoorspelbaar. Er wordt een ongelooflijke spanning uitgeoefend op de generatoren, bladen en transmissies (vergelijkbaar met de aandrijflijn van een auto) wanneer de wind abrupt verandert van snelheid of richting. Om een zinvolle hoeveelheid stroom te krijgen, moeten de bladen erg groot zijn en daarom zijn de torens van grote windparken erg hoog). Maar lange bladen die snel ronddraaien, kunnen ervoor zorgen dat de uiteinden de geluidsbarrière doorbreken en dat de spanningen op de materialen die in de bladen worden gebruikt (vaak koolstofvezel omdat de bladen licht van gewicht moeten zijn) intens zijn. En bovendien snel veranderlijk.

Als gevolg van deze ongunstige omstandigheden drogen de orderboeken van de grote fabrikanten op. Ook een andere grote speler, General Electric, wordt eveneens geconfronteerd met verliezen en de daaropvolgende bezuinigen. De activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie van het bedrijf krijgen te maken met uitdagingen als gevolg van inflatie en druk in de toeleveringsketen. De eenheid rapporteerde in 2022 een verlies van $ 2,2 miljard. GE vermindert het wereldwijde personeelsbestand bij de onshore windeenheid met ongeveer 20% als onderdeel van een plan om het bedrijf te herstructureren en van omvang te veranderen.

In een interessante gang van zaken in New Hampshire is een bedrijf dat een contract heeft gesloten met de staat voor een offshore windmolenpark verwikkeld in een groot gevecht met het ministerie van nutsvoorzieningen van de staat.

De ontwikkelaar achter het grootste offshore windpark in de pijplijn van de staat heeft donderdag een formeel bezwaarschrift ingediend om de goedkeuring door het Department of Public Utilities te betwisten van contracten waarmee de ontwikkelaar heeft ingestemd, maar waarvan hij zegt dat het niet langer zal toestaan dat zijn project wordt gefinancierd of gebouwd .

De DPU stelde vorige maand vast dat de contracten, die de windontwikkelaars en nutsbedrijven in mei zijn overeengekomen, in het algemeen belang zijn en keurde ze goed ondanks de bezwaren van de ontwikkelaar. Avangrid, het moederbedrijf van Commonwealth Wind, zegt al maanden dat stijgende grondstofprijzen, stijgende rentetarieven en leveringstekorten betekenen dat zijn 1.200 megawatt project voor hernieuwbare energie niet kan worden gefinancierd en gebouwd onder de voorwaarden van die stroomafnameovereenkomsten (PPA’s).

Het is niet bepaald de juiste tijd om subsidies voor windenergie af te schaffen, dat hoort u ons zeker niet zeggen. Maar wat de CO2-uitstoot in de atmosfeer betreft, bleken de doemvoorspellingsmodellen consistent onjuist te zijn. Maar subsidies op grote schaal hebben de ontwikkeling aangemoedigd van een technologie die nog onvolwassen is, als ze ooit levensvatbaar zal zijn. Spreken we hier over dwaas weggegooid geld? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *