Polycrisis okay, maar waarom heeft niemand aan goud gedacht?

In veel regio’s in de wereld zijn de defined benefit (DB) pensioenen verder afgenomen in een voortdurende verschuiving richting defined contribution (DC) regelingen. In de afgelopen 20 jaar zijn de wereldwijde DC-beleggingen met 7,2% per jaar gegroeid, tegen 4,4% per jaar voor de DB-beleggingen.

Marisa Hall, hoofd van the Thinking Ahead Institute zegt: “Vorig jaar hebben we tot op zekere hoogte een wereldwijde polycrisis meegemaakt, waarbij verschillende risico’s samenkwamen, als gevolg daarvan elkaar versterkten, en zich manifesteerden in aanzienlijke waardedalingen van de beleggingen. Wij verwachten dat deze systeemrisico’s in de toekomst zullen toenemen en voornamelijk zullen ontstaan als gevolg van milieu-, maatschappelijke en geopolitieke oorzaken.

“Hoewel veel pensioenfondsen zich op de lange termijn richten, brengt deze situatie uitdagingen op de korte termijn met zich mee die niet kunnen worden genegeerd. De belangrijkste uitdaging is dat het vrijwel onmogelijk is deze risico’s accuraat in te schatten, omdat ze een grote onzekerheid kennen en lastig op te anticiperen zijn, maar de impact ervan zal waarschijnlijk breed en aanzienlijk zijn en de weerbaarheid van de organisatie op de proef stellen”.

“Ons werk met beleggers richt zich op transitie trajecten gericht op schonere energie, eerlijkere samenlevingen en meer verantwoordelijkheid. Naarmate dit landschap zich verder ontwikkelt, zullen pensioenfondsen hun strategieën moeten aanpassen en adaptief kapitaal moeten aanwenden om door deze veranderingen te navigeren en toekomstige veerkracht in te bouwen.”

Het vreemde aan deze polycrisis is dat niemand aan goud heeft gedacht, hoewel het gele metaal alle andere activaklassen in 2022 heeft geklopt. Beter heerst er bij de vermogensbeheerders een soort aversie tegen goud en andere edelmetalen. Een andere verklaring voor dit fenomeen kunnen we niet bedenken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *