De Amerikaanse centrale bank kan de inflatie in de verste verte niet de baas (en de Fed maakt er een lachertje van)

De mainstream in de VS lijkt er steeds meer van overtuigd dat de Federal Reserve de inflatie terug kan brengen tot 2% zonder noemenswaardige problemen in de economie te veroorzaken. Na de FOMC-bijeenkomst in februari suggereerde Fed-voorzitter Jerome Powell zelfs dat de economie niet in een recessie terecht zou komen.

Maar in een interview op Fox Business met Liz Claman betoogde Peter Schiff dat de Fed de inflatie niet zal verslaan of de gewenste zachte landing zal krijgen. De dreigende economische vertraging zal namelijk het inflatievuur aanwakkeren, wat de Fed-voorzitter ook komt te vertellen.

Peter zei dat hij veel economische onwetendheid uit de mond van Powell hoorde, vooral als het om inflatie gaat. Hij merkte op dat Powell zei dat de Fed “desinflatie” verwelkomde. Die desinflatie is volgens Schiff van voorbijgaande aard. Misschien beseft de Fed-toman dat nog niet, maar het is wel zo.”

Powell zei ook dat inflatie wordt veroorzaakt door verwachtingen van de kant van de consument. Hij heeft het nogmaals mis. Verwachtingen veroorzaken geen inflatie. Lonen en prijzen ook niet.

Hij zei dat hij bang was dat er misschien een loon-prijsspiraal zou ontstaan en daarom wil de Fed ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. De loon-prijsspiraal was een fictie die door Keynesianen was bedacht. Inflatie wordt veroorzaakt door de overheid. Het wordt veroorzaakt doordat de Federal Reserve geld drukt en vervolgens door het Congres dat het geld uitgeeft. Dat is het scenario dat zich momenteel afspeelt. De uitgaven blijven maar naar omhoog gaan.

Powell moedigde het Congres zelfs aan om het schuldenplafond te verhogen, zodat het nog meer geld kan uitgeven.

Uiteindelijk gaat de Fed die schuld te gelde maken, en we hebben nog maar het begin van de inflatie gezien. Powell zei zelfs dat inflatie ellende veroorzaakt voor gezinnen en dat klopt dus ook totaal niet. Het is de regering die die ellende veroorzaakt – en de Fed – omdat zij degenen zijn die de inflatie veroorzaken.

Peter merkte op dat de Fed het tempo van de renteverhogingen heeft vertraagd. En zelfs als we nog een paar renteverhogingen van 25 basispunten krijgen, is dat nog lang niet genoeg. Hij zei ook dat je moet kijken naar de impact die hogere tarieven hebben gehad op het consumentengedrag.

Wat zo goed als niets is. De creditcardschulden zijn ongekend hoog. Het spaargedrag van de gezinnen staat op een historisch dieptepunt. Dus de hogere rentetarieven hebben de uitgaven niet stopgezet en het sparen aangemoedigd, en dat is precies wat er moet gebeuren om de inflatie terug te dringen. Ondertussen blijft de overheid elke maand miljarden dollars uitgeven.

Peter zei dat als Powell denkt dat een vertraging van de economie de inflatie gaat koelen, hij het weer bij het verkeerde eind heeft. Dat gaat het inflatievuur eigenlijk aanwakkeren. Het echte risico is dat we eindigen met een financiële crisis en een veel ernstiger recessie dan de Fed erkent. En dan probeert de Fed de economie te ondersteunen om te proberen de financiële crisis te stimuleren of te bestrijden door nog meer inflatie te creëren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *