We hoeven ons geen illusie te maken: de inflatie zal alleen maar erger worden (en supercore-inflatie is het nieuwe codewoord)

Het Amerikaans CPI-rapport van januari wierp koud water op het idee dat de Federal Reserve de inflatie onder controle heeft. Terwijl de totale jaarlijkse CPI een tikje daalde tot 6,4%, stegen de maand-op-maandprijzen met 0,5%. Nadat de gegevens naar buiten kwamen, verscheen Peter Schiff op NTD News om uit te leggen waarom de inflatie nog erger zal worden.

Schiff zei dat de gegevens van januari slecht nieuws waren voor iedereen die hoopte dat de Fed de inflatiestrijd had gewonnen.

Powell heeft de mond vol over desinflatie, en vanuit dat perspectief hebben we inderdaad cijfers gehad die al enkele maanden verbeterden op jaarbasis. Maar dat kon moeilijk anders als je een inflatiecijfer van maar liefst 9,1 had bereikt, het niveau waar de Amerikaanse inflatie tot nu toe een hoogtepunt bereikten.

Maar de kleine daling van 0,1% in het jaarlijkse CPI-cijfer was niet echt een verbetering, zo merkt Schiff fijntjes op. Ondertussen werd de voorgaande maand herzien van -0,1 naar +0,1. Er kan dus gesproken worden over lood op oud ijzer.

Zelfs als de Amerikanen voedsel en energie wegnemen, zijn ze nog lang niet in de buurt van 2% inflatie.

Peter Schiff bracht het nieuwe modewoord naar voren – supercore-inflatie – en merkte op dat het onderdak bieden uitsluit. Het weglaten van huren voor woningen en appartementen is nog irrationeler dan het uitsluiten van voedsel en energie.

Maar zelfs als je onderdak buiten beschouwing laat, bedraagt de jaar-op-jaar stijging nog steeds 4%. Dat is dus het dubbele van de doelstelling van 2% van de Fed. Dus het lijkt onwaarschijnlijk dat ze ergens in de buurt van 2% zal komen voordat ze weer gedwongen zal worden om de economie te stimuleren.

Schiff vreest voor een zeer ernstige recessie en misschien zelfs een nieuwe financiële crisis. Tegen die achtergrond zal de Fed beginnen met het creëren van inflatie, niet met het bestrijden ervan. Hij wees er verder op dat de centrale bank en de Amerikaanse regering al meer dan tien jaar inflatie creëren.

Ondertussen is het overheidsbeleid nog steeds inflatoir. De VS hebben een zeer expansief fiscaal beleid. De overheid kampt met enorme begrotingstekorten. Dat is zeer inflatoir. En hoewel de Fed de rente heeft verhoogd, heb je nog steeds een negatieve reële rente en moedigt de overheid de mensen niet aan om te sparen. De Amerikanen en lenen nog steeds zoveel als ze kunnen. De spaarquote is zeer laag en de creditcardschuld bevindt in de buurt van recordhoogtes. De renteverhogingen van de Fed hebben dus niet echt iets veranderd aan de uitgaven- en besparingsbeslissingen, die essentieel zijn om de inflatie te verlagen. Zolang mensen blijven uitgeven, is er geen enkele manier om terug te gaan naar een inflatie van 2%.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *