CEO JP Morgan Jamie Dimon: de bankencrisis is nog niet voorbij (het geld van de fiscale stimuleringsmaatregelen stroomt nog steeds door het systeem)

De meeste lezers van de mainstream media lijken te denken dat de recente reddingsoperatie van de Amerikaanse centrale bank de scheur in de dam dichtte en de banksector stabiliseerde. Maar een CEO van een grote bank is het daar niet mee eens. In een jaarlijkse brief aan de aandeelhouders zei Jamie Dimon, CEO van JP Morgan Chase, dat de bankencrisis nog niet voorbij is en dat we de gevolgen ervan nog jaren zullen voelen.

“Op het moment dat ik deze brief schrijf, is de huidige crisis nog niet voorbij en zelfs als die achter de rug is, zullen nog jarenlang de gevolgen ervan ondervinden.”

Dimon benadrukte dat “De huidige gebeurtenissen in niets lijken op die in 2008”, maar hij zei tevens: “Het is niet duidelijk wanneer deze huidige crisis zal eindigen.”

De opmerkingen van Dimon deden de bankaandelen op de beurs van Wall Street (tijdelijk) opnieuw kelderen.

In feite was de ineenstorting van Silicon Valley Bank en Signature Bank slechts het topje van de ijsberg. Volgens een rapport van de Washington Post bedraagt de totale kapitaalbuffer in het Amerikaanse banksysteem in totaal 2,2 biljoen dollar. Ondertussen worden de totale niet-gerealiseerde verliezen in het systeem op basis van een paar academische papers tussen $ 1,7 en $ 2 biljoen geschat.

En hoewel de reddingsoperatie de onmiddellijke crisis aanpakte, loste het niet het onderliggende probleem op: het feit dat de hele economie is gebouwd op kunstmatig lage rentetarieven en geldschepping, twee factoren die inmiddels stap voor stap door de Fed worden weggenomen. Zelfs als de reddingsoperatie van de Fed de bankensector voorlopig heeft gestabiliseerd, is het volgens Dimon slechts een kwestie van tijd voordat er iets anders in de economie breekt.

Bij de huidige bankencrisis zijn voornamelijk kleine en middelgrote banken betrokken, maar Dimon zei dat elke crisis die het vertrouwen van Amerikanen in hun banken schaadt, alle banken schaadt.

Hoewel het waar is dat grotere banken van deze bankencrisis ‘profiteerden’ door de instroom van deposito’s die ze van kleinere instellingen ontvingen, is het absurd te veronderstellen dat deze ineenstorting op enigerlei wijze goed voor hen was.”

Veel politici en experts, vooral democraten, wijten het falen van Silicon Valley Bank en Signature Bank aan ‘deregulering’. Dat heeft geleid tot een roep om strengere regelgeving in de bancaire sector. Dimon waarschuwde voor een “schokkende, whack-a-mole of politiek gemotiveerde” reactie, en zei dat dergelijke reacties vaak resulteren in het tegenovergestelde van wat er aanvankelijk de bedoeling van was”.

Dimon merkte nauwkeurig op dat de problemen bij SVB, Signature en andere banken in moeilijkheden zich “in het volle zicht verborgen” hielden en dat de veelbesproken stresstests die problemen niet zouden hebben opgespoord omdat ze niet testten op stijgende rentetarieven. Zoals de bekende Amerikaanse econoom Peter Schiff het verwoordde, zakte de Federal Reserve voor haar eigen stresstest.

Dimon noemde het stresstestregime een enorme, geestdodend complexe taak om de puntjes op i’s zetten. Wat uiteindelijk toch niet lukte en hij waarschuwde dat deze stresstests in feite een vals gevoel van veiligheid kunnen creëren.

De stresstests van de Fed richten zich op slechts één scenario en dat is duidelijk onvoldoende. Dit kan leden van de risicocommissies bij de banken in feite een vals gevoel van veiligheid geven zodat ze denken dat de risico’s die ze nemen goed zijn doorgelicht en gemakkelijk kunnen worden afgehandeld.

In zijn economische analyse wees Dimon er via een omweg op dat de inflatie niet onder controle is, door te zeggen dat het geld van de fiscale stimuleringsmaatregelen nog steeds door het systeem stroomt. Met andere woorden: de Amerikaanse regering geeft te veel geld uit en dat is inherent inflatoir.

De federale overheid had drie jaar op rij tekorten van $ 3,1 biljoen (2020), $ 2,8 biljoen (2021) en $ 1,4 biljoen (2022). Dit zijn buitengewone aantallen, die in de zakken van consumenten, in staten en lokale gemeenten en zelfs in bedrijven zijn beland. Dimon heeft er vorig jaar al meermaals op gewezen dat je dit uitgavenniveau gewoon niet kunt hebben en zeggen dat het niet inflatoir is.”

Hij hintte ook naar het feit dat centrale banken op de lange termijn niet in staat zullen zijn om obligaties van hun balansen te blijven schrappen.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat terwijl de centrale banken van de wereld nu effecten verkopen in plaats van ze te kopen, de regeringen van de wereld grotere schulden te financieren hebben. Alleen al de Verenigde Staten moeten voor 2 biljoen dollar aan effecten verkopen, die door de markt moeten worden opgenomen. Deze gang van zaken geldt bovendien wereldwijd.”

Hij concludeert dat we mogelijk afstevenen op een periode van hogere inflatie en hogere rentetarieven dan in het nabije verleden.

Hoewel de analyse van Dimon op een voorspelbaar gangbare manier is geformuleerd, stuit hij op een aantal belangrijke waarheden en herinnert hij ons eraan dat de Federal Reserve en de politici de zaken niet zo goed onder controle hebben als ze ons zouden willen laten denken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *