Kerninflatie daalt slechts mondjesmaat (en dat baart ons ergens wel zorgen)

Gisteren werden de Belgische inflatiecijfers voor de maand april bekendgemaakt en die gaven toch wel te denken. De inflatie bedraagt 5,60% in april, tegenover 6,67% in maart en 6,62% in februari, zo blijkt uit het gisteren verschenen rapport van Statbel. De inflatie op basis van de gezondheidsindex vermindert deze maand tot 5,95%, tegenover 7,35% in maart. en 6,84% in februari. De inflatie zonder energieproducten daalt tot 9,02% tegenover 9,25% in maart. en 8,87% in februari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg 8,28% in april, tegenover 8,57% in maart en 8,28% in februari.

De terugval van de inflatie in de afgelopen maanden kan toegeschreven worden aan de daling van de prijzen van energie. De energie-inflatie daalt van -10,11% in maart 2023 tot -17,08% in april 2023 en draagt -2,36 procentpunten bij aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 16,64%, levert een bijdrage van 3,19 procentpunten.

De prijs van aardgas is met gemiddeld 32,7% gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 18,5% gedaald.

Wat energie betreft, zien we deze maand een verdere sterke daling van de inflatie, die deze maand -17,08% bedraagt ten opzichte van -10,11% vorige maand en 7,93% in februari. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel -20,4% tegen -2,3% vorige maand. In december bedroeg ze nog 35,5%. Voor aardgas gaat ze van -45,6% vorige maand naar -62,1% deze maand. In december bedroeg ze nog 73,1%. In vergelijking met vorige maand daalden de aardgasprijzen met 32,7% en de elektriciteitsprijzen met 18,5%. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 38,0% gestegen in één jaar tijd. De motorbrandstofprijzen lagen 4,6% lager dan in april vorig jaar en waren deze maand 2,1% hoger dan vorige maand.

De inflatie voor diensten is gedaald van 7,06% tot 6,80%. De inflatie voor huur is gestegen van 6,11% tot 6,22%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 16,64%, tegenover 17,02% vorige maand. Deze inflatie is het laatste jaar sterk gestegen. In april van vorig jaar was ze nog 5,09%.

Vooral de inflatie van oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is het afgelopen jaar sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 24,4%.

In april 2022 bedroeg ze nog 13,2%. Voor vis bedraagt de inflatie momenteel 15,5% ten opzichte van 6,8% in april 2022. De inflatie voor zuivelproducten bedraagt deze maand 26,2% ten opzichte van 5,8% in april 2022. Voor brood en granen is de inflatie deze maand 17,2% ten opzichte van 8,2% in april vorig jaar. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 13,8% ten opzichte van 4,8% in april 2022.

Een stroom cijfers, waaruit het niet zo makkelijk is om een sluitende conclusie te trekken. De daling van de energieprijzen zal hoe dan ook slechts een tijdelijk effect hebben. Daarnaast is de vraag wat er met de voedingsprijzen zal gebeuren. Het spreekt voor zich dat die niet voor eeuwig en drie dagen kunnen stijgen. Dat de inflatie een toontje lager zingt, is niet meer dan verwacht. Vraag is echter of het streefcijfer van 2% inflatie nog wel een haalbare optie is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *