Europese banken zijn mogelijk nog riskanter dan de Amerikaanse banken… en meer regelgeving zal het niet oplossen (à propos: zijn onze spaarcenten nog wel veilig.)

De deposito’s bij Amerikaanse commerciële banken zijn volgens de Federal Reserve gedaald tot het laagste cijfer in bijna twee jaar. Er is sprake van een daling van de deposito’s met $ 500 miljard gedaald sinds de ineenstorting van de Silicon Valley Bank. Volgens de Amerikaanse centrale bank is het totale bankkrediet echter gestegen tot een nieuw record van $ 17 biljoen. Minder stortingen, maar meer krediet. Wat moeten we daarvan denken?

De onvermijdelijke kredietcrisis wordt alleen uitgesteld door een consensus dat de Fed alle benodigde liquiditeiten zal injecteren en dat er snel renteverlagingen komen. Maar dat is een uiterst gevaarlijke gok, laat daar geen twijfels over bestaan. De bankiers nemen meer risico’s in de verwachting dat de Fed binnenkort terugkeert naar een ruim monetair beleid en verwachten hogere netto-inkomensmarges als gevolg van de stijgende rentetarieven, ondanks het verhoogde risico van toenemende niet-renderende leningen.

Het staat als een paal boven water dat de bankencrisis nog niet voorbij is. Het instorten van het banksysteem is een symptoom van een veel groter probleem: jaren van negatieve reële rentetarieven en expansief monetair beleid die talloze zeepbellen hebben veroorzaakt. Het risico op de balans van de banken zit niet alleen in afnemende deposito’s aan de passiefzijde, maar ook in een dalende waardering van het winstgevende en investeringsgedeelte van de activa.

Banken zijn zo afhankelijk van de rentecyclus en de uitbreiding van het monetaire beleid dat ze het risico van een verlies van 20% aan de activazijde, een aanzienlijke toename van niet-renderende leningen of de afschrijving van de meest risicovolle investeringen simpelweg niet kunnen compenseren. Het schuldniveau is zo hoog dat maar weinig banken eigen vermogen kunnen aantrekken als het slechter gaat.

Het wegtrekken van deposito’s bij de banken vindt niet plaats omdat de Amerikaanse burgers dom zijn. De grootste spaarders zijn zelfstandigen, kleine bedrijven, enz. Ze kunnen het zich eenvoudigweg niet veroorloven hun geld te verliezen als een bank failliet gaat. Toen de Fed eenmaal de discretionaire beslissing had ingevoerd over welke deposito’s van banken volledig worden gedekt en welke niet, nam de angst weer toe.

In de VS wordt echter 80% van de reële economie buiten de bankkanalen om gefinancierd. Het grootste deel van de financiering is afkomstig van obligaties, institutionele hefboomleningen en particuliere directe leningen op de middenmarkt. In Europa is de situatie heel anders, hier wordt volgens het IMF 80% van de reële economie gefinancierd met bankleningen.

Misschien herinnert u zich in 2008 toen Europese analisten herhaalden dat de subprime-crisis een specifieke gebeurtenis was die alleen de Amerikaanse banken trof, en dat het Europese financiële systeem sterker, meer gekapitaliseerd en beter gereguleerd was. Welnu, 8 jaar later waren de Europese banken nog steeds aan het herstellen van de Europese crisis.

Waarom lopen Europese banken evenveel of meer risico? Europese banken hebben hun balans versterkt met een zeer riskant en volatiel instrument, namelijk voorwaardelijk converteerbare hybride obligaties. Deze zien er ongelooflijk aantrekkelijk uit vanwege het hoge rendement dat ze hebben, maar ze kunnen een negatief domino-effect creëren op het eigen vermogen van het bedrijf als de zaken de verkeerde richting inslaan. Bovendien is het kernkapitaal van de Europese banken sterker dan in 2009, maar het kan snel verslechteren in een dalende markt.

Europese banken lenen massaal aan overheden, openbare bedrijven en grote conglomeraten. Het besmettingseffect van een toenemende bezorgdheid over soevereine risico’s is onmiddellijk. Bovendien zijn veel van deze grote conglomeraten zombiefirma’s die hun rentelasten niet kunnen dekken met bedrijfswinsten. In perioden van monetaire overmaat lijken deze leningen buitengewoon aantrekkelijk en met een verwaarloosbaar risico, maar elke daling van het vertrouwen in overheden kan de activazijde van het financiële systeem snel verslechteren.

Volgens de ECB zijn de blootstellingen van de banken in het eurogebied aan binnenlandse staatsobligaties sinds 2020 in nominaal bedrag aanzienlijk gestegen. Het aandeel van de totale activa dat is belegd in binnenlandse staatsobligaties is gestegen tot 11,9% voor Italiaanse banken en 7,2% voor Spaanse banken, en bijna 2% voor Franse en Duitse banken. Dit is echter slechts een deel van het plaatje. Er is ook een grote blootstelling aan staatsbedrijven of door de overheid gesteunde bedrijven. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de Capital Requirements Directive (CRD) toestaat dat aan staatsobligaties een risicogewicht van 0% wordt toegekend.

Wat betekent dit? Dat het grootste risico voor Europese banken niet depositovlucht of investeringen in technologiebedrijven is. Het is de directe en ongedekte verbinding met het soevereine risico, dus met nationale staten. Dit lijkt misschien irrelevant, maar het verandert snel en als het verandert, duurt het jaren om te herstellen, zoals we zagen tijdens de crisis van 2011.

Een ander onderscheidend kenmerk van Europese banken is hoe snel de verhouding van niet-renderende leningen kan verslechteren. Wanneer de economie verzwakt of stagneert, kunnen leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen en gezinnen snel risicovoller worden en het ontbreken van een gediversifieerd en alternatief leensysteem zoals in de VS betekent dat de kredietcrisis de reële economie dieper schaadt.

We kunnen ons allemaal herinneren hoe niet-renderende leningen in twee jaar tijd tussen 2008 en 2011 snel gingen van een beheersbare 3% van de totale activa tot wel 13% in sommige bedrijven.

De activa van Europese banken zijn meer blootgesteld aan soevereine risico’s en de verslechtering van de solvabiliteit van kleine bedrijven, maar ook aanzienlijk aan grote zombie-industriële bedrijven.

Uit de meest recente kredietenquête van de ECB blijkt dat de kredietvoorwaarden voor ondernemingen, huishoudens en vastgoedleningen over de hele linie strenger worden. Wanneer de reële economie voor 80% wordt gefinancierd door bankleningen en banken sterk zijn blootgesteld aan soevereine risico’s, komt het domino-effect van een zwakkere economische omgeving op het financiële systeem van alle kanten, de zogenaamd lage risico-overheidslink en de hogere risico’s bij kleine en middelgrote bedrijven.

Tot nu toe zeggen analisten – alweer – dat de Amerikaanse bankencrisis niets met Europa te maken heeft, omdat de regelgeving hier sterker is en de kapitalisatie robuuster.

Dezelfde argumenten die we in 2008 te horen kregeen.

Depositohouders hebben de afgelopen vijf maanden € 214 miljard aan banken in de eurozone onttrokken, waarbij de uitstroom in februari een recordniveau bereikte, volgens de FT en de ECB. Het is dus niet waar dat depositovlucht geen probleem is in Europa, ook hier krijgen de klanten van de banken een gevoel van onveiligheid.

De grootste fout die Europese autoriteiten en investeerders kunnen maken, is te denken dat het deze keer anders is en dat de bankencrisis het systeem van de eurozone niet zal treffen. Het is belangrijk om de kernkapitaalbasis te versterken, de converteerbare obligaties terug te kopen die het eigen vermogen kunnen wegvagen en sterke procedures in te voeren om een negatief effect op de staat tegenover de reële economie te voorkomen.

De combinatie van onwetendheid en arrogantie bracht Europeanen ertoe te geloven dat ze immuun waren voor de crisis van 2008 omdat ze geloofden in de wonderbaarlijke kracht van hun bureaucratische en opgeblazen regelgeving. Geen enkele regulering helpt als de regels allemaal zijn ontworpen om toenemende blootstelling aan bijna insolvente regeringen mogelijk te maken onder het excuus dat er geen kapitaal voor nodig is omdat er geen risico’s zijn. Soeverein risico is het ergste risico van allemaal. Europese banken mogen niet in de val trappen door te denken dat tonnen regels het risico van een financiële systeemcrisis zullen wegnemen.

Europese banken zijn dus mogelijk nog riskanter dan de Amerikaanse banken en meer regelgeving zal het probleem niet oplossen. Zijn onze spaarcenten nog wel veilig,? is dan ook een logische vraag. Een positief antwoord op die vraag durven we u (helaas) niet te geven. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *