De Chinese economie is zo rot als kaas en wat zich nu afspeelt is niet meer dan een schertsvertoning (vertelt ons de voorzitter van Rockefeller International)

Het economische herstelverhaal van China is niet wat het lijkt, schreef Ruchir Sharma in de Financial Times. Veel indicatoren die zouden moeten wijzen in de richting van economische groei zijn ronduit teleurstellend, zei de voorzitter van Rockefeller International. In feite worden we door de officiële bronnen simpelweg iets wijs gemaakt. De Chinese economie is zo rot als kaas en dat zal ongetwijfeld gevolgen krijgen voor de rest van de wereld.

“Een groeimodel dat afhankelijk is van stimulansen en schulden zou altijd en overal onhoudbaar zijn geweest en is dat nu nog steeds.” En dat is precies wat zich nu in China afspeelt.

Het vertrouwen dat de Chinese economie na het einde van de Covid-beperkingen staat los van de economische realiteit, het is op niets gebaseerd, schreef Ruchir Sharma in de Financial Times.

“De Chinese economie is zo rot als kaas, maar verwacht niet dat Wall Street-analisten je dat komen vertellen. Die zullen alles doen om de schijn te helpen hoog houden.”, zei hij, terwijl hij een aantal indicatoren opsomde die wijzen op een onderliggende zwakte.

De aanname van Wall Street van een bbp-groei van 5% zou bijvoorbeeld een groei van de bedrijfsinkomsten van 8% veronderstellen, maar deze stegen met slechts 1,5% in het eerste kwartaal. Dit beeld klopt dus van geen kanten.

In feite groeien de bedrijfsinkomsten in 20 van de 28 sectoren van het land trager dan het bbp en de MSCI China-aandelenindex daalde daarom niet ten onrechte met 15% ten opzichte van de piek opgetekend in januari, voegde hij eraan toe.

De invoer – een sterke indicator van de consumentenvraag – daalde in april met 8% en de kredietgroei vorige maand was half zo snel als voorspeld. Bovendien bereikte de jeugdwerkloosheid 20% en stijgt ze nog steeds. De Chinese staat heeft nog geen oplossing voor dit probleem kunnen bedenken.

“Deze cijfers geven aan dat er iets grondig mis is,” zei Sharma.

Sinds 2008 wordt het economische model van China gedreven door stimuleringsmaatregelen van de overheid en stijgende schulden, vooral op de vastgoedmarkten, legde hij uit.

Maar nu is de afbetaling van schuldenal goed voor een derde van het beschikbare inkomen, is het overschot aan besparingen in China gelijk aan 3% van het bbp vergeleken met 10% in de VS en is het groeipotentieel van China slechts de helft van de doelstelling van 5% vanwege een krimpende bevolking .

“Een groeimodel dat afhankelijk is van stimulansen en schulden zou altijd onhoudbaar zijn geweest en is dat nu des te meer. “, voegde Sharma eraan toe.

In plaats van de belangrijkste groeimotor zoals ze dat in het verleden was, is de vastgoedmarkt in een schuldencrisis terechtgekomen. Het toenemende onvermogen om de schulden te financieren heeft zijn weerslag gehad op alle markten, waarbij industriële sectoren sneller vertragen dan consument gerelateerde bedrijven.

Desondanks blijven westerse waarnemers volhouden dat een herstelverhaal van China nog steeds binnen handbereik ligt, waardoor volgens Sharma de beleggers een rad voor de ogen wordt gedraaid.

“Dat fake beeld heeft ertoe bijgedragen dat investeerders in de afgelopen vier maanden honderden miljarden dollars zijn kwijtgeraakt,” zei hij. “Bovendien kan de wereldwijde groei in 2023 zwakker blijken te zijn dan verwacht, aangezien de hoop is dat een neergang in de VS zal worden tegengegaan door de heropening van de boom in China, die er misschien nooit zal komen. Het is tijd om deze schertsvertoning aan het licht te brengen voordat de gevolgen erger worden.” Ruchir Sharma trekt dus aan de alarmbel, maar de vraag is of zijn boodschap aanhoord zal worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *