Peter Schiff: VS bevinden zich in een financiële crisis die erger is dan in 2008 (veel banken staan op het punt om te vallen)

Tijdens zijn persconferentie na de FOMC-vergadering verzekerde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, nogmaals dat het Amerikaanse banksysteem veerkrachtig en gezond is. Hij zei dit ondanks het faillissement van First Republic Bank enkele dagen voor de vergadering van de Fed. Peter Schiff verscheen op de Claman Countdown op Fox News en voerde prompt aan dat Powell en zijn medestanders ongelijk hebben. Hij zei onomwonden dat de Amerikaanse economie in een financiële crisis verkeert die erger is dan in 2008.

De olifant in de kamer met betrekking tot inflatie is volgens Schiff het begrotingsbeleid – de schulden zelf en dan niet het schuldenplafond – maar het feit dat de VS met deze enorme tekorten af te rekenen hebben. Maar totdat de federale overheid de uitgaven verlaagt, zullen de renteverhogingen met een kwartpunt volledig ineffectief zijn.

Schiff zei dat het probleem is dat Powell weigert het Congres onder ogen te brengen dat de drijvende kracht achter alle inflatie de roekeloze overheidsuitgaven zijn. Washington is op dat vlak zijn boekje te buiten gegaan.

En zolang de overheid blijft uitgeven, zal de inflatie erger worden en dat geldt ook voor de huidige financiële crisis. Niemand wil toegeven dat we in een financiële crisis zitten, maar ze is wel degelijk erger dan degene die we in 2008 hadden. En ze is bovendien nog maar net begonnen.

Schiff waarschuwt al jaren dat de banken zouden kunnen instorten om precies de reden dat ze nu instorten. De Fed hield de rente zo lang op nul en dat heeft onvermijdelijk gevolgen. Dat is wat de financiële instellingen in staat stelde om te dure, laagrentende staatsobligaties, door hypotheek gedekte waardepapieren en andere leningen aan boord te halen. Bovendien moedigden Amerikaanse overheidsaccountants van de FDIC de banken aan om deze langlopende staatsobligaties en door hypotheken gedekte effecten te kopen, omdat ze hen een gunstige boekhoudkundige behandeling gaven.

De banken hoefden ze niet tegen marktwaarde te markeren, zolang ze maar konden doen alsof ze ze tot het einde van de looptijd zouden vasthouden. Dus het hele kaartenhuis werd opgebouwd door de Fed en de Amerikaanse regering zelf. En nu stort het in en doen ze alsof ze er niets mee te maken hebben. Ze proberen erachter te komen hoe ze een vuur kunnen doven dat ze zelf hebben aangestoken. En natuurlijk blussen ze het vuur niet. Ze gieten er benzine over.”

Schiff merkte op dat er ongeveer $ 1,9 biljoen aan niet-gerealiseerde verliezen op bankboeken staat. Hij wees erop dat uit een studie van Stanford en Columbia Universities bleek dat 186 Amerikaanse banken in nood verkeren. De boodschap is dan ook duidelijk: “Geen twijfel, de bankencrisis is nog lang niet voorbij.”

Peter Schiff zei dat iedereen die schulden heeft de pijn zal voelen van stijgende rentetarieven.

Het maakt die schuld moeilijk af te lossen. Veel bedrijven en veel particulieren hebben op de onroerend goed markt, met name op die voor commercieel onroerend goed, twee, drie, vier, vijf jaar geleden geld geleend tegen een zeer lage rente. Het zal voor hen veel moeilijker worden om de financiering rond te krijgen wanneer die leningen vervallen. En dan krijg je het onvermijdelijke vooruitzicht van heel wanordelijke faillissementen in de hele economie.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *