De goudmarkt blijft dé superieure veilige haven nu de wereld te maken heeft met stijgende schulden, hoge inflatie en recessierisico’s

De perfecte storm dreigt op de goudmarkt nu de Federal Reserve haar agressieve monetaire politiek handhaaft en de economie steeds dichter naar een recessie duwt. Volgens een marktstrateeg maakt de huidige waarde van goud in vergelijking met aandelen en obligaties het edelmetaal tot de perfecte diversificatie van elke beleggingsportefeuille.

In een recent interview zei Tavi Costa, portefeuillemanager bij Crescat Capital, dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de goudprijs de $ 2.000 per ounce zal overschrijden, aangezien de wereld te maken blijft krijgen met hogere rentetarieven en stijgende inflatiedruk terwijl de wereldwijde economie verdrinkt in de schulden.

Costa zei dat hij drie risico’s ziet voor de wereldeconomie die de goudprijs zullen ondersteunen. Het eerste risico is dat de Amerikaanse overheid haar schuld niet kan aflossen; hij voegde eraan toe dat hoewel dit risico extreem laag is, het nog steeds niet buiten het bereik van de mogelijkheden ligt.

Een recessie veroorzaakt door de verkrapping van de Federal Reserve en het probleem van de Amerikaanse schulden die een uitverkoop op de obligatiemarkt kunnen veroorzaken, zijn echter twee andere reële bedreigingen die aan de horizon opdoemen.

Costa denkt dat het recessiealarm in 2023 steeds grotere vormen zal aannemen. Uit zijn rapport blijkt dat niet alleen de rentecurve het meest omgekeerd is in de recente geschiedenis, maar dat 90% van de curve omgekeerd is, wat betekent dat over het hele spectrum korte termijn rendementen hoger zijn dan lange termijn tarieven.

“Als je naar de geschiedenis kijkt, wanneer 70% van de gehele rentecurve omgekeerd wordt, is er maar één conclusie mogelijk: koop zoveel mogelijk goud en verkoop de S&P 500 en alle andere beursindices” zei hij.

Costa’s recessievooruitzichten komen nu het Amerikaanse ministerie van Financiën nieuwe obligatieveilingen heeft gepland nadat het Congres de schuldplafondcrisis heeft opgelost. Volgens sommige analisten zal de Amerikaanse regering ongeveer $ 1 biljoen aan schulden moeten uitgeven om haar uitgeputte fondsen aan te vullen.

Volgens zijn onderzoek bevindt het aantal buitenlandse kopers van Amerikaanse schulden zich momenteel echter op het laagste punt in 19 jaar.

“Je hoort me niet zeggen dat dit het einde van de VS is.”, zei hij. “Het meer waarschijnlijke scenario is dat naarmate de rente stijgt, gezien de drie risico’s zoals ik heb uiteengezet en het buitensporige aanbod, aan staatsobligaties, de Fed op een gegeven moment zelf die obligaties zal moeten opkopen. Wanneer dat gebeurt, valt het moeilijk te geloven dat echt materiële activa, waaronder in de eerste plaats goud, nog steeds zouden worden verhandeld tegen slechts $ 2.000 per ounce. Die prijzen zouden fors moeten stijgen”

Terwijl de gewone beleggers de markt voor edelmetalen blijven mijden, merkt Costa op dat het goud blijft profiteren van de solide vraag van centrale banken. Hij zei dat het kopen van goud door de centrale bank de markt voor edelmetalen fundamenteel heeft getransformeerd.

“Wat er tegenwoordig gebeurt met centrale banken die goud kopen, is een volledig nieuwe factor in het spel, zei hij. “Nu de rentetarieven over de hele wereld stijgen, zullen we veel meer volatiliteit op de valutamarkten zien. In deze omgeving zullen centrale banken hun reserves in de loop van de tijd moeten vergroten door meer edelmetalen te bezitten, wat de goudprijs een stevig duwtje in de rug moet geven.”

In zijn onderzoek merkte Costa op dat goud historisch gezien ongeveer 40% van alle wereldwijde reserves vertegenwoordigde; begin jaren tachtig vertegenwoordigde goud echter nog meer dan 70% van de buitenlandse reserves. Hij zei dat als de goudvoorraad van de centrale banken terugkeert naar de historische gemiddelden, ze $ 3,2 biljoen van het edelmetaal zouden moeten kopen.

Goud is niet alleen een aantrekkelijke veilige haven, maar Costa merkt op dat het nog steeds aanzienlijk ondergewaardeerd is in vergelijking met de andere financiële markten. Zelfs terwijl de goudprijs maar 6% lager wordt verhandeld dan de recordhoogte boven de $2.000 per ounce, ligt de waarde van het edelmetaal in de buurt van historische dieptepunten in vergelijking met de S&P 500.

“Goud in verhouding tot de geldhoeveelheid in omloop is ook absurd goedkoop”, zei hij. “Als je wilt beweren dat goud duur is, moet je ook beweren dat het schuldenprobleem beter wordt, niet erger, maar daar gelooft natuurlijk niemand een snars van.”

Samen met goud zei Costa dat beleggers evenwichtigere portefeuilles moeten creëren in een wereld van toenemende onzekerheid en risico’s. Hij merkte op dat 2022 een wake-up call was voor veel beleggers die de slechtste prestatie zagen in hun traditionele 60/40-portefeuilles in bijna 100 jaar.

In deze nieuwe omgeving zei hij dat hij ongeveer 30% in aandelen zou houden omdat de markt extreem overgewaardeerd is. Tegelijkertijd zou hij ongeveer 20% in vastrentende waarden, 30% in goud en 20% in een brede grondstoffenmand bezitten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *