China blijft de wereldwijde markt voor de productie van zonnepanelen domineren (en vertegenwoordigt ongeveer 80% van de wereldwijde productiecapaciteit)

China blijft de wereldwijde markt voor de productie van zonnepanelen domineren en vertegenwoordigt ongeveer 80% van de wereldwijde productiecapaciteit, zo stelt Peter Krauth, redacteur van SilverStockInvestor. Maar Krauth zei dat China ook meer zonnepanelen in eigen land verbruikt, met grote investeringen in installaties die bovendien ook snel in omvanggroeien.

“Bloomberg gelooft dat China in 2023 drie keer zoveel zonne-energie zal installeren als in 2021”, zei hij. “Dit zijn gewoon enorme aantallen aan nieuwe installaties die op ons afkomen. Ik denk dat de cijfers wat betreft de cijfers voor 2023 veel te conservatief. Er wordt nu uitgegaan van 160 miljoen ounce en dat is heel, heel conservatief. De uiteindelijke hoeveelheid zal waarschijnlijk dichter bij de 180 of 200 miljoen ounces liggen.”

De tweede factor die de huidige projecties van de vraag naar zilver door het plafond kunnen jagen, zijn veranderingen in de zonnecellen zelf. De overheersende zonnepaneeltechnologie die tegenwoordig wordt gebruikt, is de gepassiveerde emitter- en achtercontactcel (PERC), maar dit ontwerp wordt vervangen door twee nieuwere en efficiëntere technologieën: tunneloxide gepassiveerd contact (TOPCon) en heterojunctiestructuren (HJT).

Deze extra efficiëntie gaat ten koste van extra zilver; terwijl PERC-cellen ongeveer 10 milligram zilver per watt gebruiken, hebben TOPCon-cellen 13 milligram nodig en HJT maar liefst 22 milligram per watt.

Krauth zei dat de industrie snel overgaat op deze nieuwere technologieën. “In 2023 zal 80% van alle nieuwe zonnepanelenproductie gebruik maken van die twee nieuwe technologieën, waarvoor 50 tot 150 procent meer zilver nodig is.”

Een andere manier om de potentiële toename van de vraag naar zilver van zonne-energie te meten, is door te kijken naar de groeiprognoses voor de opwekking van zonne-energie. “Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat we tussen 2021 en 2030 zeven keer meer elektriciteit uit zonne-energie zullen produceren”, zei Krauth. “De jaarlijkse groei ligt zodoende op 25 procent.”

Krauth  trekt daaruit zijn conclusies: “Als ik zou moeten gokken hoeveel zilver daarvoor nodig is, zou het me niet verbazen als het elk jaar de helft tot driekwart van alle zilvervoorraad nodig zal zijn,” zei hij. “Een stijging van 25% op jaarbasis in de komende acht jaar, dat is enorm.”

Wat het aanbod betreft, zei Krauth dat het aanbod per saldo sinds 2015 is gedaald en hij ziet geen voor de hand liggende oplossing aan de horizon om de verwachte zilvertekorten op korte of zelfs middellange termijn aan te pakken.

“Mijnbouwbedrijven hebben alle moeite van de wereld om nieuwe zilvervoorraden te vinden en uit de grond te halen,” zei hij, en merkte op dat zwakke zilverprijzen geen aanmoediging zijn voor meer zilverproductie.

“Ik zou zeggen dat de all-in kosten om een ounce zilver te produceren waarschijnlijk ongeveer $ 18 tot $ 20 per ounce bedragen,” zei hij. “Prijzen van $ 24 of $ 23 zijn okay, maar zijn geen grote stimulans om eropuit te gaan om zilver te zoeken en te produceren, en het duurt 10 tot 15 jaar alvorens nieuwe zilvermijnen operationeel zijn.”

Hij zei dat zilver ook heel bijzonder is omdat het grootste deel van het aanbod komt als bijproduct van andere mijnbouwactiviteiten, wat het vermogen verder belemmert van de productie om direct te reageren op de toegenomen vraag. “Minder dan 30 procent daarvan is afkomstig van primaire zilvermijnen”, zei Krauth. “Meer dan 70 procent van het zilver is afhankelijk van de productie van goud, lood, zink en koper, dus de levering van zilver dat op de markt komt, is sterk afhankelijk van de productie van deze andere metalen.”

Krauth zei dat vanwege deze beperkende factoren, zelfs wanneer de zilverprijs piekt en producenten een grote nieuwe stimulans hebben, de zilvervoorraden enige tijd zullen achterblijven.

“De zilvervoorraden zijn erg inelastisch voor de prijs,” zei hij. “Zilver kan naar $30 gaan en daar een jaar of een paar jaar blijven, en ik vermoed dat het weinig zal doen om de voorraden te vergroten. Dus echt, als je naar het grote geheel kijkt, is de aanbodzijde heel erg beperkt. En dat kan alleen maar leiden tot hogere zilverprijzen.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *