Een zwakkere dollar betekent dat lagere inflatie van voorbijgaande aard is (en dat is iets wat de Fed niet graag hoort)


 [JS1]

Nu het Amerikaans CPI-rapport voor juni nog lager binnenkwam dan verwacht, lijkt het algemene perspectief te zijn dat de Federal Reserve de inflatiestrijd aan het winnen is. Maar in zijn podcast legde Peter Schiff uit waarom de verzwakkende dollar een heel ander verhaal vertelt.

De dollarindex zakte vorige week voor het eerst onder de 100 en bereikte afgelopen donderdag het laagste niveau sinds april 2022. Vorige week daalde de DXY met 2,3%.

De dollar begon in januari 2021 te stijgen en de piek werd bereikt in september 2022. De rally versterkte de dollar met bijna 30%. Sinds die piek is de dollar al weer met zo’n 13% gedaald.

Schiff zei dat de betekenis hiervan is dat de grote daling van de CPI voornamelijk werd veroorzaakt door de sterkte van de dollar.

De monetaire omstandigheden worden krapper als de dollar stijgt. Dat hielp de prijzen omlaag.”

De impact daarvan is duidelijk zien op de grondstoffenprijzen. Als de dollar sterker wordt, stijgen de grondstoffenprijzen voor de kopers buiten de VS. Die stijgende prijzen leiden tot een daling van de vraag.

Dat komt de VS ten goede omdat de Amerikanen met dollars werken. Zij creëren ook dollars en zien dus geen prijsstijging van grondstoffen als de koers van de dollar stijgt. De Amerikanen krijgen zodoende eigenlijk een voordeel omdat de internationale concurrenten die bieden op diezelfde middelen uit de markt worden geprijsd. De internationale vraag daalt omdat de buitenlandse concurrentie met hogere prijzen geconfronteerd wordt. En zo profiteren de Amerikanen van lagere prijzen. Dus de dollar, zeg maar de valutamarkt, knapte veel van het werk voor de Fed op.

De Fed was in staat om met veel retoriek de dollar te ondersteunen. Al het harde, agressieve gepraat steunde de dollar.

In feite begon de dollar te stijgen voordat de Fed effectief begon met de rente te verhogen. Dat was simpelweg omdat de Fed begon aan te geven dat ze ging verhogen. De valutamarkten namen daar een voorschot en begonnen die renteverhogingen en dat strakkere beleid te verdisconteren zodat de koers van de dollar begon te stijgen.

Nu daalt de dollar omdat de (altijd toekomstgerichte valutamarkten) weten dat de Fed klaar is met verhogen of in ieder geval dicht genoeg bij de piek zit zodat de volgende belangrijke beweging die de markten verwachten een versoepeling is.

Dus zelfs als de Fed de rente nog even blijft verhogen en als de dollar blijft dalen, zal dat effect groter zijn dan de renteverhogingen. Dus ook al zou de Fed de rente verhogen, de zwakte van de dollar zal die verhogingen in feite teniet doen en het effect hebben van een verlaging van de rente.

Een versoepeling van de monetaire voorwaarden of een renteverlaging betekent dus kort samengevat een heropleving van de prijsinflatie. Daarom is het waarschijnlijk dat de huidige afkoeling van de CPI waarschijnlijk van voorbijgaande aard is. De VS zijn dus nog niet van de inflatie af, als we Schiff mogen geloven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *