James Gorrie denkt dat de crisis in China nu pas echt zal beginnen

Zoals voorspeld in zijn boek ‘The China Crisis’ blijkt de huidige economische structuur van China volgens James Gorrie, medewerker aan de Epoch Times onhoudbaar.

In dat boek betoogde Gorrie waarom het faillissement van China Evergrande niet het einde is van de economische crisis in China, maar slechts het begin.

In 2012 werd Gorrie door Wiley & Sons gevraagd om een boek te schrijven over de economische structuur van China vanuit zijn tegendraadse standpunt. De lezer herinnert zich misschien wel (of misschien niet meer) dat China destijds het economische wonder van de wereld was. In tegenstelling tot de meeste waarnemers zag Gorrie verschillende kritieke problemen met het Chinese politieke-economiemodel en schreef daarover in ‘The China Crisis’.

Hij identificeerde zeven sleutelgebieden – gezien de basis waarop China, of beter gezegd de Chinese Communistische Partij (CCP) opereerde – die het Chinese economische model onhoudbaar maakten. En hij was niet de eerste die dit zag. Gordon Chang schreef er in 2001 over in zijn boek ‘The Coming Collapse of China’. Die Chang voorspelde een ineenstorting in 2011, die uiteraard niet heeft plaatsgevonden. Maar uitstel betekent in dit geval geen afstel.

In plaats daarvan bleven ook na 2011 de economische macht en technologische bekwaamheid van China groeien en zich ontwikkelen. Dat verklaart waarom er destijds en de daaropvolgende zeven jaar allerlei termen werden bedacht om de snelgroeiende economische status van China te beschrijven. Er was het ‘Beijing Mirakel’, ‘Het Chinese model’, het ‘Chinese staatskapitalisme’ en andere lovende uitspraken die vrijwel unanieme bevestiging gaven van de Chinese vooruitgang en prognoses voor een mooie toekomst.

Veel experts, economen en waarnemers voorspelden zelfs dat het Chinese staatskapitalisme het model zou zijn voor opkomende landen over de hele wereld, vanwege de snelheid waarmee het de Chinese economie had getransformeerd. Er werd ook voorspeld dat China de Verenigde Staten spoedig zou overschaduwen wat betreft het bruto binnenlands product (bbp) en deze zou vervangen als mondiale hegemonie.

Wat deze laatste voorspelling betreft, is het belangrijk om te erkennen dat het lijkt alsof deze daadwerkelijk werkelijkheid wordt. Houd er in dat opzicht echter rekening mee dat dit vooral te wijten is aan het falen van het Amerikaanse beleid en niet aan wat China doet.

De financiële en technologische investeringen van de Verenigde Staten en andere westerse landen hebben het onvermijdelijke zeker uitgesteld, maar zullen het niet tegenhouden.

Aan de basis ligt uiteraard de ondermijnende aard van corruptie. Voor de CCP zijn corruptie in de vorm van politieke omkoping, grootschalige diefstal uit de particuliere sector en misbruik van het financiële systeem de middelen om de controle te behouden en rijkdom te verwerven. Het verkrijgen van absolute macht is het einddoel, niet een gezonde economie. En dat zal zich nu werken, want de Chinese economie dreigt weg te zinken in een bodemloos moeras.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *