Vraag naar zilver vanuit Azië zal in de komende 10 jaar fors toenemen

Een interessante vaststelling uit een recent verschenen rapport is hoe China en andere Aziatische landen naar verwachting de komende tien jaar een dominante rol zullen spelen op de zilvermarkt. Volgens Oxford Economics zal vooral China het komende decennium een leidende factor zijn in de vraag naar zilver voor zowel de industrie als voor sieraden.

“Van de voorspelde groei in de productie van sectoren die zilver voor industriële doeleinden gebruiken in de komende tien jaar zal naar verwachting 51% in China plaatsvinden. De Verenigde Staten zullen naar verwachting een aandeel van maar 5% hebben in de extra productie”, aldus de analisten in het rapport.

Kijkend naar de vraag naar sieraden ziet Oxford Economics de komende vijf jaar een snelle groei, waarbij China de wereldleider zal zijn.

“Iets meer dan de helft van de groei van de mondiale productie tussen 2023 en 2033 zal naar verwachting in China plaatsvinden”, aldus de analisten. “Er wordt verwacht dat de Verenigde Staten een aandeel van 8% zullen hebben in de extra productie. Maar het rapport suggereert dat er de komende tien jaar een grote verschuiving in de productie van India naar China zal plaatsvinden.”

Kijkend naar de productie van zilveren juwelen verwacht Oxford Economics dat Azië, met uitzondering van China, de vraag op de markt zal stimuleren, terwijl India, dat dit segment van de zilvermarkt heeft gedomineerd, naar de tweede plaats zal terugvallen.

“Onze voorspellingen suggereren dat het grootste deel van de groei in de toekomstige vraag naar het witte metaal voor zilveren juwelen tussen 2023 en 2033 waarschijnlijk uit Aziatische landen zal komen. We verwachten dat de vraag uit India voor 43% zal bijdragen aan de groei van de vraag naar zilver omgewerkt tot zilveren juwelen. Dit is minder dan hun bestaande aandeel in de consumptie van 73%”, aldus de analisten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *