Federal Reserve zal jammerlijk falen en goud zal hiervan profiteren

De Federal Reserve zal jammerlijk falen en het goud zal hiervan profiteren, zei Grant Williams, auteur en presentator van de Grant Williams Podcast.

De Federal Reserve heeft geprobeerd de stijging van de inflatie in toom te houden door de rente te verhogen, zonder daarbij de economie te schaden. Williams zei dat Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, volledig de penibele situatie begrijpt waarin hij zich bevindt, maar hij heeft moeite om ermee om te gaan. Wat van een normale situatie is momenteel geen sprake.

Na zich te hebben verdiept in eerdere notulen van de Fed, toen Powell lid was van het bestuur van de Fed en niet de voorzitter ervan, citeert Williams Powell die destijds met veel poeha verklaarde dat de markten voorop zullen lopen bij de Fed. De centrale bank heeft de indruk gewekt dat ze altijd obligaties zal kopen en geld zal uitgeven om de activaprijzen op te drijven. Maar nu Powell voorzitter van de Fed is, kan hij dat niet langer publiekelijk zeggen.

“Hij heeft een lastige positie geërfd, positie die steeds lastiger wordt.”, zei Williams.

‘Er zal een vorm van mislukking zijn en we zullen daar opnieuw de gevolgen moeten dragen, en wat daarna waarschijnlijk lijkt is een terugkeer naar een weer meer inflatie, hogere rentetarieven – allemaal dingen waar we ons zorgen over maken. En die me positief stemmen voor de goudprijs.”

Wat de BRICS betreft, zei Williams dat het niet helemaal juist is om te zeggen dat zij het Westen als hun gemeenschappelijke vijand zien.

“De verschuiving is dat het Oosten zichzelf als gelijken aan het Westen ziet en gelijke behandeling eist”, aldus Williams. ‘We hebben deze Pax Americana al zo’n zeventig jaar, en dat heeft het Westen de overhand gegeven in het dicteren van voorwaarden aan deze kleinere, minder welvarende groeilanden.

Williams zei dat deze landen het gevoel hebben dat ze een gelijkwaardige zetel aan tafel verdienen en zich niet willen laten onder druk zetten door het westerse beleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *