Kleine goudmijnen krijgen het steeds moeilijker in Canada

De status van Canada als land bij uitstek voor wereldwijde kapitaalverschaffing voor juniors of mijnbouwbedrijven is een stuk kleiner geworden , zei Michael Gray, partner bij Agentis Capital.

Medio november sprak Gray met Kitco tijdens het Resourcing Tomorrow-evenement in Londen, U.K.

Agentis is een financieel adviesdienstbedrijf voor infrastructuur- en mijnbouwbedrijven.

Junior bedrijven in een vroeg stadium hebben het de jongste maanden moeilijk gehad om aan geld te raken. Gray zei dat financiering een probleem is geworden.

“De kapitaalmarkten zijn veel minder toegankelijk voor de juniors,” zei Gray, die opmerkte dat bronnen voor fondsen kleiner zijn en dat de meeste bedrijven die wel nog aan geld geraken al gevestigde producenten zijn. Gray merkte ook op dat het enthousiasme voor het beleggen van startende goudmijnbedrijven in Canada is weggeëbd. Het land is op dat vlak niet langer de wereldleider die het ooit was.

“De Australiërs zijn sinds 2020 in snel tempo opgekomen en de hoeveelheid kapitaal die daar wordt opgehaald overtreft momenteel die in Canada,” zei Gray. “Dit is een beetje verontrustend voor het Canadese financiële systeem dat gold als de wereldleider voor exploratiekapitaal in de sector.”

Gray is echter van mening zei dat de stijging van de goudprijs deze keer een blijvend karakter zal krijgen.

“Elke daling van de rentetarieven zal zeer goed zijn voor het goud,” zei Gray.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *