Focus zal in 2024 op de economie komen te liggen (dat stelt Raphaël Gallardo als hoodeconoom van Carmignac)

De maand december is traditioneel de maand dat de eindejaarslijsten op de beleggers worden losgelaten. De Franse zakenbank Carmignac heeft haar voorspellingen alvast gereed. De focus zal in 2024 op de economie komen te liggen, dat stelt Raphaël Gallardo als hoodeconoom van Carmignac. Het kan ons inziens geen kwaad om eens van nabij te kijken naar wat Gallardo voorspelt.

“De ontwikkelde economieën bleken opmerkelijk veerkrachtig ondanks de sinds 2022 scherp gestegen reële rente (die zou moeten uitmonden in een normalisering van de Japanse rente in 2024). Wij geloven echter niet in de neutrale rentevisie van ‘hoger voor altijd’. We denken eerder dat de transmissie van de renteschok naar de economieën wordt vertraagd door tijdelijke factoren die in de loop van 2024 zullen verdwijnen. De “zachte landing” zou dus moeten aanhouden in de eerste helft van 2024, gevolgd door een recessie in de tweede helft van het jaar, om te beginnen in de VS.

“In de VS en Europa wordt de recessietrend voornamelijk gedreven door de lagere winstmarges en dat is nu al zichtbaar in een daling van het aantal vaste arbeidsplaatsen en een stijging van de wanbetalingen bij zowel bedrijven als huishoudens. Die ontwikkeling wordt echter afgeremd door exogene factoren. In het bedrijfsleven worden de marges beschermd door een overschot aan contant geld en een toename van de immigratie, die voor een personeelsbuffer zorgt. Wat betreft de huishoudens wordt de spaarquote kunstmatig laag gehouden door een overschot aan cash en welvaartseffecten die het gevolg zijn van de verstorende impact van de monetaire verruiming op de waarderingen van activa.

“Doordat de schuldverhoging na de coronacrisis op een halterstrategie is gaan lijken als gevolg van de oplopende staatsschulden en ondoorzichtige constructies met particulier kapitaal, zijn de financiële markten zich des te minder bewust van het onderliggende cyclische risico. Deze tweedeling zorgde voor meer veerkracht tijdens de beginfase van de groeivertraging, maar zal nadelig zijn voor de flexibiliteit van het monetair beleid en de opschoning van de balans zodra de recessie toeslaat.

“De zachte landing werd tot nu toe in de hand gewerkt door de toenemende immigratie en lage financiële risicopremies. Maar deze factoren hebben de koopkrachtcrisis van de huishoudens vergroot en de welvaartsongelijkheid en identiteitspolitiek aangewakkerd – allemaal grieven die een voedingsbodem zijn voor politiek populisme (Trump, Wilders). Hierdoor zullen meer landen een inflatieverhogend beleid gaan voeren als reactie op de dreigende recessie (stijging van de overheidsuitgaven, protectionisme, sluiting van grenzen).

“Wat betreft China zal het vertrouwen in de particuliere sector in binnen- en buitenland laag blijven door de onopgeloste woningcrisis. Het meest recente stimuleringspakket en de geopolitieke ontspanning met de VS zouden voldoende moeten zijn om de groei in het eerste halfjaar van 2024 rond de 4%  te stabiliseren. Om in het tweede halfjaar van 2024 een groeiversnelling teweeg te brengen, zal de regering haar stapsgewijze aanpak moeten prijsgeven en kiezen voor een strategie die gericht is op het herstructureren van alle woninggerelateerde schulden (inclusief die van de lokale overheden en het LGFV-segment[1]), het nationaliseren van verliezen, het herkapitaliseren van banken en het stimuleren van de consumptie. Een dergelijke reuzensprong blijft toekomstmuziek om politieke redenen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De maand december is traditioneel de maand dat de eindejaarslijsten op de beleggers worden losgelaten. De Franse zakenbank Carmignac heeft haar voorspellingen alvast gereed. De focus zal in 2024 op de economie komen te liggen, dat stelt Raphaël Gallardo als hoodeconoom van Carmignac. Het kan ons inziens geen kwaad om eens van nabij te kijken naar wat Gallardo voorspelt.

“De ontwikkelde economieën bleken opmerkelijk veerkrachtig ondanks de sinds 2022 scherp gestegen reële rente (die zou moeten uitmonden in een normalisering van de Japanse rente in 2024). Wij geloven echter niet in de neutrale rentevisie van ‘hoger voor altijd’. We denken eerder dat de transmissie van de renteschok naar de economieën wordt vertraagd door tijdelijke factoren die in de loop van 2024 zullen verdwijnen. De “zachte landing” zou dus moeten aanhouden in de eerste helft van 2024, gevolgd door een recessie in de tweede helft van het jaar, om te beginnen in de VS.

“In de VS en Europa wordt de recessietrend voornamelijk gedreven door de lagere winstmarges en dat is nu al zichtbaar in een daling van het aantal vaste arbeidsplaatsen en een stijging van de wanbetalingen bij zowel bedrijven als huishoudens. Die ontwikkeling wordt echter afgeremd door exogene factoren. In het bedrijfsleven worden de marges beschermd door een overschot aan contant geld en een toename van de immigratie, die voor een personeelsbuffer zorgt. Wat betreft de huishoudens wordt de spaarquote kunstmatig laag gehouden door een overschot aan cash en welvaartseffecten die het gevolg zijn van de verstorende impact van de monetaire verruiming op de waarderingen van activa.

“Doordat de schuldverhoging na de coronacrisis op een halterstrategie is gaan lijken als gevolg van de oplopende staatsschulden en ondoorzichtige constructies met particulier kapitaal, zijn de financiële markten zich des te minder bewust van het onderliggende cyclische risico. Deze tweedeling zorgde voor meer veerkracht tijdens de beginfase van de groeivertraging, maar zal nadelig zijn voor de flexibiliteit van het monetair beleid en de opschoning van de balans zodra de recessie toeslaat.

“De zachte landing werd tot nu toe in de hand gewerkt door de toenemende immigratie en lage financiële risicopremies. Maar deze factoren hebben de koopkrachtcrisis van de huishoudens vergroot en de welvaartsongelijkheid en identiteitspolitiek aangewakkerd – allemaal grieven die een voedingsbodem zijn voor politiek populisme (Trump, Wilders). Hierdoor zullen meer landen een inflatieverhogend beleid gaan voeren als reactie op de dreigende recessie (stijging van de overheidsuitgaven, protectionisme, sluiting van grenzen).

“Wat betreft China zal het vertrouwen in de particuliere sector in binnen- en buitenland laag blijven door de onopgeloste woningcrisis. Het meest recente stimuleringspakket en de geopolitieke ontspanning met de VS zouden voldoende moeten zijn om de groei in het eerste halfjaar van 2024 rond de 4%  te stabiliseren. Om in het tweede halfjaar van 2024 een groeiversnelling teweeg te brengen, zal de regering haar stapsgewijze aanpak moeten prijsgeven en kiezen voor een strategie die gericht is op het herstructureren van alle woninggerelateerde schulden (inclusief die van de lokale overheden en het LGFV-segment[1]), het nationaliseren van verliezen, het herkapitaliseren van banken en het stimuleren van de consumptie. Een dergelijke reuzensprong blijft toekomstmuziek om politieke redenen.