Armen worden armer en rijker worden rijker (en dat wordt door de cijfers bevestigd)

De jongste maanden wordt er regelmatig op gehamerd dat de armen nog armer worden en de rijken nog rijker. En dat veroorzaakt heel wat jaloezie. Natuurlijk helpt het zeker niet dat pronken met rijkdom een van de favoriete bezigheden van de welgestelden is geworden.

Velen van hen plaatsen graag foto’s en video’s van hun luxueuze levensstijl op hun sociale media profielen, en dat is geen goede zaak.

Omdat de tijden voor de meeste mensen in de VS, maar ook in Europa, niet goed zijn. Armoede is een fenomeen waar steeds meer mensen mee worden geconfronteerd.

Sterker nog, een gloednieuwe studie van de Federal Reserve heeft ontdekt dat de onderste 80 procent minder geld op de bank hebben dan in maart 2020. Ze zijn er met andere woorden nog op achteruitgegaan. Wat geldt voor de VS, geldt ook voor Europa..

Op 30 juni bezat de onderste 80% van de gezinnen naar inkomen en gecorrigeerd voor inflatie, minder geld op de bank en andere liquide activa in vergelijking met maart 2020. De daling markeert een significante verschuiving ten opzichte van de beginfases van de pandemie, waar verschillende factoren, waaronder financiële steun van de overheid en beperkte uitgavenmogelijkheden tijdens lockdowns, leidden tot een ophoping van overtollige spaargelden.

Met andere woorden, de overgrote meerderheid van alle Amerikanen is de afgelopen jaren flink armer geworden.

Ondertussen zijn de rijken alleen maar rijker geworden…

De Federal Reserve, samen met berekeningen van Bloomberg, heeft een snelle afname van de spaartegoeden geïdentificeerd, wat vooral opvallend is bij de groep met lage inkomens. Hoewel alle inkomensgroepen een daling hebben ervaren in contante saldi in reële termen sinds de piek in 2021, is het verschil opvallend. De rijkste een-vijfde van huishoudens heeft nog steeds ongeveer 8% meer spaargeld dan hun niveaus voor COVID. In schril contrast daarmee hebben de armste twee-vijfde een daling van 8% gezien, en de volgende 40% – die over het algemeen de middenklasse vertegenwoordigt – heeft gezien dat hun spaargeld onder het niveau van voor de pandemie is gedaald.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *