Centrale banken blijven de komende jaren naar verwachting goud kopen en dat kan de goudprijs alleen maar opjagen

De netto goudaankopen door centrale banken overtroffen twee opeenvolgende jaren de 1.000 ton, en grondstoffenanalisten bij ANZ Bank verwachten dat de vraag naar goud door centrale banken de komende zes jaar op peil zal blijven.

De centrale banken van de opkomende markten zouden tot 2030 jaarlijks meer dan 600 ton goud kunnen kopen, om hun aandeel in hun deviezenreserves tot 10 procent te brengen. China zal waarschijnlijk het leeuwendeel van de wereldwijde officiële goudvraag innemen.

Analisten van de Australische bank merkten op dat de jaarlijkse vraag naar goud door centrale banken bijna verdrievoudigd is en nu 25 tot 30 procent uitmaakt van de totale wereldwijde vraag.

Netto goudaankopen door centrale banken bedroegen in 2023 in totaal 1.037 ton. Dat was slechts 45 ton minder dan het record voor meerdere decennia in 2022.

China was de grootste koper in 2023. De People’s Bank of China rapporteerde officieel een toename van 225 ton in haar goudreserves.

De totale goudaankopen door centrale banken in 2022 kwamen uit op 1.136 ton. Het was het hoogste niveau van nettokoop op record sinds 1950, inclusief sinds de opschorting van de omwisselbaarheid van de dollar in goud in 1971.

Analisten van ANZ zeggen dat de recente periode van prijsinflatie heeft bijgedragen aan de vraag naar goud door centrale banken.

Recente wereldwijde inflatieschokken, agressieve renteverhogingen in de ontwikkelde markten en waarderingsverliezen op deviezenreserves gehouden door opkomende markt (EM) centrale banken hebben het beroep van goud ten opzichte van obligaties in hun portefeuilles versterkt.

Analisten van ANZ wijzen ook op het afnemende vertrouwen in de obligatiemarkt – met name Amerikaanse schatkistpapieren – als een andere reden waarom centrale banken diversifiëren in goud.

Het vertrouwen in Amerikaanse vastrentende activa en de opkomst van niet-reservemunten zijn andere thema’s die de vraag naar goud door centrale banken kunnen ondersteunen.

ANZ merkt op dat Amerikaanse schatkistpapieren ongeveer 59 procent van de totale deviezenreserves wereldwijd vertegenwoordigen. Maar obligatieprijzen zijn fors gedaald sinds de Fed begon aan haar monetaire verkrapping om de hete prijsinflatie aan te pakken.

Hogere rentetarieven leidden ook tot een sterkere dollar, waardoor het veel duurder werd om schulden in dollars te financieren.

Volgens ANZ was ongeveer 50 procent van de daling van de FX-reserves van Aziatische centrale banken in 2022 te wijten aan waarderingsverliezen.

Dit was vrij groot en heeft waarschijnlijk een blijvende zure nasmaak achtergelaten. Het is dan ook niet verrassend dat centrale banken hun reserves diversifiëren weg van obligaties.

Financieel analist Jim Grant heeft gewaarschuwd voor een “generatieberenmarkt” in obligaties. In een interview op de Odd Lots Podcast afgelopen zomer zei Grant dat hij denkt dat we aan het begin staan van een langetermijntrend van een zwakke obligatiemarkt met hogere rentetarieven die decennia kan duren. Dat zou in de kaart van de goudmarkt spelen.

Volgens ANZ zou de recente reeks van goudaankopen door centrale banken deel kunnen uitmaken van een bredere verschuiving weg van de dollar.

Het mondiale monetaire systeem evolueert, waarbij EM’s hun eigen valuta’s naar voren schuiven voor internationale betalingen. China zou naar verluidt handel drijven met Rusland in RMB en heeft duidelijk gemaakt dat het zijn munteenheid wil internationaliseren. Andere regionale spelers, zoals India, proberen ook buitenlandse handel af te wikkelen in hun eigen valuta. Dit zich ontwikkelende multi-valutasysteem zal leiden tot een geleidelijke verschuiving in portefeuilles met deviezenreserves, en goud zal waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling hiervan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *